W przypadku śmierci osoby w szpitalu, domu pomocy społecznej lub hospicjum procedura wygląda następująco;

W momencie zgonu w w/w ośrodkach zdrowia lekarz telefonicznie powiadamia rodzinę o śmierci pacjenta po czym rodzina informuję wybraną przez siebie firmę pogrzebową aby przetransportowała zmarłego do prosektorium chyba ,że dany ośrodek dysponuje swoją chłodnia i zabezpiecza w ramach umowy bezpłatny transport i przechowanie zmarłego do prosektorium przez firmę wewnętrzną.

Dokumenty odnośnie zgonu pacjenta czyli tzw. kartę statystyczną wystawia w tym przypadku szpital lub inny ośrodek zdrowia w którym nastąpił zgon na podstawie którego rodzina lub upoważniona firma pogrzebowa może załatwić formalności urzędowe w USC danego miasta.