Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, MSWiA itp

- Akt zgonu z USC

- Rachunek z zakładu pogrzebowego za trumne, transport i usługi pokrewne

- Rachunek z cmentarza za wykopanie grobu

- Dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy

- Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS-u lub innej instytucji

- Legitymacja ubezpieczeniowa danego organu

- Akty urodzenie lub ślubu tylko w przypadku uwiarygodnienia stopnia pokrewieństwa

- Wypisane upoważnienia o przekazanie gotówki na konto firmy pogrzebowej tylko w przypadku rozliczenia bezgotówkowego ze wskazaną firmą pogrzebową. 

W Państwa imieniu nasza firma jest skłonna załatwić te wszystkie formalności związane z wypłatą zasiłku pogrzebowego bez pobierania prowizji. Sprawy wypłaty zasiłków załatwiamy od razu w biurze po spisaniu umowy pogrzebowej. Rodzinie wypłacamy przysługiwaną kwotę na dzień obecny, pomniejszoną o nasze koszty, aby miała gotówkę na opłaty kościelne i cmentarne. Rozwiązanie to jest doskonałe w przypadku braku środków finansowych i oszczędza czas klientów ponieważ Zus wypłaca zasiłek pogrzebowy do 30 dni od momentu złożenia pełnej dokumentacji.