Kontakt:

Katowice, ul. Gliwicka 101
tel. 32 351 41 61

Kremacja zwłok - Katowice

W dzisiejszych czasach kremacja w Polsce staje się coraz bardziej popularną formą pochówku w przeciwieństwie do lat wcześniejszych. Ludzie zaczynają przełamywać stereotypy i przekonywać się do tego zjawiska które niewątpliwie jest w nasze ocenie tańsze. Czynnik ekonomiczny ma tu duży wpływ ponieważ zaczyna brakować miejsc na cmentarzach parafialnych a w przypadku urny zawsze można taki pochówek zrobić w grobie rodzinnym. Przepisy zezwalają na złożenie urny z prochami w grobie w którym nie minęło jeszcze 20 lat od poprzedniego pogrzebu inaczej niż w przypadku trumny gdzie ten warunek musi być spełniony.

Kremacje w naszej firmie z reguły przeprowadzamy w następujący sposób:

  1. ustalamy z rodziną dzień wystawienia ciała zmarłego w kaplicy przed kremacją. (istnieje możliwość pożegnania przy udziale księdza)
  2. ceremonia pożegnania trwa ok. 30 minut do 1 h po czym przewozimy zmarłego w trumnie kremacyjnej do spalarni
  3. czynność kremacji zwłok trwa ok. 2 h po czym odbieramy prochy w urnie
  4. w dzień uroczystości pogrzebowej obsługa zakładu pogrzebowego przywozi urnę w lektyce do kościoła lub kaplicy
  5. po nabożeństwie żałobnym obsługa przewozi lektykę na dany cmentarz i składa urnę z prochami w grobie.

Dokumenty potrzebne do kremacji:

  1. Akt zgonu
  2. Zezwolenia na kremacje (druk do wypisania w biurze)

Uroczystości pogrzebowe organizowane przez naszą firmę wyróżnia profesjonalna i dostojna obsługa. Wielu klientów obdarzyło nas zaufaniem i doceniło trud włożony w przygotowanie tak ważnej uroczystości w naszym życiu.